PDA

View Full Version : Excel programszaboandor
08-06-2007, 06:09 AM
Tisztelt Levelezőt?rs!
Most siker?lt h?l?zathoz jutnom ?s regisztr?ltatnom magam; rem?lem mindent j?l csin?ltam.
Sajnos nem tudok angolul, ?gy kell meg?rtenem majd dolgokat; amint tal?n l?tszik is, pr?b?lkozom vele.
Elk?ld?m a komplett, ?ltalam eddig elk?sz?tett munkaf?zetet, benne a gondjaimat; nagyon b?zom benne, hogy valamikor meg?rthetem az Excel programoz?s logik?it.
Amit eddig kaptam is k?sz?n?m, de olyan VB kifejez?sek voltak benne angolul, melyeket m?g soha nem l?ttam, ez?rt eln?z?st k?rek, de nem tudtam mit lehetett volna tennem.
Ha m?r csak az első k?rd?semre tudsz v?lasz program-sorokat le?rni, m?r az is seg?thet.
A seg?ts?get előre is megk?sz?nve, ?dv?zlettel: Szab? Andor

JimmyTheHand
08-06-2007, 02:24 PM
Egyelőre id?ig jutottam. A "teszt" nevű makr?t kell futtatni. Majd k?sőbb folytatom, de ha van v?lem?nyed az eddigiekről, azt is v?rom.

Jimmy

JimmyTheHand
08-07-2007, 11:53 AM
Haladtam a projekttel, de elakadtam az adatok ki?r?s?n?l. Tiszt?znunk kell a hogyant. Nevezetesen, hogy a ki?r?s a c?lf?jl Munka1 lapj?n mindig a B4 cell?t?l kezdődj?n, ak?rmi volt is ott előtte, vagy pedig, ha a B4 m?r foglalt (pl. kor?bbi adatokkal van tele), akkor a k?vetkező ?res sorba.

A ListBox RowSource ?s ControlSource tuladons?ga egyar?nt ?ll?that? programb?l, de ha a t?bbsz?r?s kijel?l?s enged?lyezett, akkor a ControlSource tulajdons?gnak nincs t?l sok ?rtelme.

A t?bbi k?rd?sedre nagyj?b?l benne van a v?lasz a csatolt f?jlban.
Tov?bbra is a "teszt" nevű makr?t kell ind?tani, ami nem csin?l m?st, mint megjelen?ti a UserForm-ot. A t?bbi funkci? a UserForm objektumainak esem?nyeihez van rendelve (pl. gomb objektum Kattint?sra esem?nye).

Am?gy milyen verzi?j? excelt haszn?lsz?