PDA

View Full Version : Vba script foutcode 80004005basboy1991
10-17-2013, 01:54 PM
Beste mensen van dit forum,

ik ben totaal nieuw in Vba schrijven maar met hulp gaat het steeds beter.

ik heb nu een scherm die je "uit" kan schakelen door op nee te zeggen.

Private Sub Worksheet_Activate()


Dim hidemessage As Boolean, p As Variant
If ThisWorkbook.CustomDocumentProperties.Count > 0 Then
For Each p In ThisWorkbook.CustomDocumentProperties
If p.Name = "hidemessage" Then hidemessage = False

Next
End If
If Not hidemessage Then
If MsgBox("hoi papa en" & ActiveSheet.Name & vbNewLine & "Click no to not show this message again", vbYesNo) = vbNo Then
ThisWorkbook.CustomDocumentProperties.Add "hidemessage", False, msoPropertyTypeBoolean, True
End If
End If


Worksheets(" Bas").Range("e8").Clear
End Sub


de schuine tekst geeft de foutmelding fout -2147467259 (80004005) Methode add van object documentproperties.

kan iemand mij hiermee helpen want dit is het enige wat fout gaat :S