PDA

View Full Version : [Excel] Filtrowanie danych w rozwijanej liście ComboBoxVansen1
06-14-2014, 03:11 PM
Witam serdecznie...

Po kliknięciu w komórki kolumn C, D, E w Arkuszu1 wyświetla się okno UserForm
Okno to zawiera rozwijaną listę ComboBox, pokazującą zawartość kolumny B

Chcę żeby formant ComboBox wyświetlał przefiltrowaną listę kolumny B

Proszę o pomoc.
Jaki popełniam błąd w kodzie dla tego formatu ComboBox.

Private Sub UserForm_Initialize()
Worksheets("Arkusz1").Activate
ComboBox1.RowSource = "B3:B18"
End Sub

W załączeniu przesyłam plik z przykładem.