Hallo,

Normaal gesproken kan ik vrij goed met vba overweg, maar nu staik toch voor een raadsel.

In heb werkblad ik de kolommen A en B deels gevuld met gegevens, in kolom A staat staat het huidige volledige pad naar een bestand en in kolom B staat de gewenste nieuwe bestandnaam ( ook het volledige pad ) met de onderstaande code probeer ik dus de bestanden in een map te hernoemen.

Sub cop()
Dim Source As Range
Dim OldFile As String
Dim NewFile As String
Set Source = Cells(1, 1).CurrentRegion
Row = 1
For Row = 1 To Source.Rows.Count
    OldFile = Cells(Row, 1).Value
    NewFile = Cells(Row, 2).Value
    MsgBox OldFile & " -- " & NewFile
' rename files
Name OldFile As NewFile
Next
End Sub
Wanneer ik met de MsgBox de pad namen uitlees, dan kloppen ze, evenals ik in het controle venster OldFile en NewFile controleer, en toch krijg ik de melding dat het bestand niet gevonden kan worden, vreemd toch. Weet iemand hier een oplossing voor?